Zeptejte se

Přečtěte si nejčastější otázky nebo nám napište pomocí formuláře níže

Přejít k formuláři
Přejít k formuláři

Nejčastější dotazy

INVESTICE

Kdokoli, komu už bylo 18 let, má bydliště v České republice a bankovní účet v českých korunách.
Ano, investovat můžete třeba finanční bonus z práce, peníze z dědictví nebo úspory, které zatím leží ladem na běžném účtu.
Ano, pravidelné investice jsou ostatně tím nejlepším způsobem, jak dlouhodobě investovat.
Investovat můžete již od 1 000 Kč, ale doporučujeme úvodní investici alespoň 10 000 Kč, aby byly investice ideálně rozloženy.
Vaše peníze budou zainvestovány do dvou pracovních dnů od přijetí vaší platby.
Rebalancování portfolia můžete schválit vždy měsíc (nebo déle) od posledního rebalancingu. Přesné datum nejbližšího možného rebalancingu naleznete po přihlášení v klientské zóně.
Nijak vám v tom nebráníme, ale kontrola a rebalancování portfolia může stát jednotlivce spoustu peněz na poplatcích. A to nemluvíme o množství času a energie, které tím strávíte. U nás obchodujete společně s ostatními, takže dosáhnete nižších nákladů.
U každého portfolia najdete historickou výkonnost. Rozsah zhodnocení je od 3,45 % až po 8,46 % ročně, měřeno za posledních 11 let. Je také potřeba vědět, že investování je rizikové a historická výkonnost negarantuje, že se bude opakovat i v budoucnu.
Fondee finanční poradenství nenabízí ani nevykonává.
Prostředky odeslané z vašeho účtu se smění na eura, za která se obratem nakoupí ETF. Účet se tedy skládá z nakoupených ETF a finanční rezervy v eurech (v rozsahu kolem 2 % výše portfolia). Při uzavření účtu nebo výběru jsou eura proměněna zpět na koruny a odeslána na váš bankovní účet.
ETF, Exchange Traded Fund, neboli burzovně obchodovaný fond. O co jde? ETF se obchoduje na burze podobně jako akcie a váže se k určitému podkladovému indexu, a tím kopíruje jeho výkonnost. To znamená, že každé ETF kopíruje vývoj stovek až tisíců akcií nebo dluhopisů na celém světě.
Všechna ETF ve vašem portfoliu jsou obchodovaná v EUR na evropských burzách. Vy zašlete peníze v českých korunách, které směníme na eura a nakoupíme za ně ETF. Při prodeji portfolia vám zpět na účet zašleme české koruny.
Investor si vybere složení investice podle 7 různých typů portfolia, které se liší procentuálním zastoupením akciových a dluhopisových ETF. Každé ETF zastupuje určitou geografickou oblast nebo index, je dostatečně velké a likvidní, má za sebou několik let úspěšného fungování, je využíváno světovými asset manažery v jejich portfoliích, má nízké poplatky a dosahovalo solidního historického zhodnocení.
Složení investic si můžete libovolně měnit na základě výběru svého investorského profilu.
Ne, toto zatím není možné.
Ano, taková situace může nastat. Abychom vám práci s daněmi usnadnili, na začátku každého roku vám připravíme daňové podklady.
Měnové riziko u portfolií zajištěno není z několika důvodů: (i) historická volatilita kurzu EUR-CZK je relativně nízká, (ii) vývoj EUR-CZK je těžko předvídatelný a může jít nahoru i dolů, (iii) klademe důraz na nákladovou složku a zajišťování by znamenalo dodatečné náklady pro naše klienty, a (iv) zajišťovat stejně efektivně nelze, protože dáváme klientům flexibilitu si peníze kdykoli vybrat a tudíž nevíme, na jaké časové období bychom zajišťovat měli (klient může zítra vybrat peníze, ale samotný produkt zajištění by zbyl).
Nikoli, Fondee neposkytuje služby asset managementu.
Ano, nabízí. Pokud klient Fondee vloží každý měsíc alespoň 500 Kč (jako souhrn vkladů za celý měsíc, ať už přijdou kdykoli), odpustí Fondee klientovi poplatky za měsíc prosinec. Akce platí od června 2021, tzn. stačí začít pravidelně investovat od června 2021 včetně.

OTEVŘENÍ ÚČTU

Registrace u Fondee, jejíž součástí je i otevření účtu u brokera, trvá asi 30 minut. K plnému dokončení registrace je pak potřeba počkat obvykle 1 až 2 dny, než proběhne bankovní převod a broker dokončí prověření vaší identity. Po odeslání platby a podpisu smlouvy tedy nemusíte dělat nic - jakmile je účet ověřen, dáme vám vědět.
Během registrace budete potřebovat sken/fotku pasu nebo obou stran občanského průkazu a IBAN číslo svého bankovního účtu.
Ne, stačí je naskenovat nebo vyfotit a uploadovat během registrace.
V procesu registrace se dozvíte, na jaký účet platbu zaslat. Je důležité, aby platba přišla z účtu, který jste uvedli během registrace. Upozorňujeme, že broker neakceptuje platby platebních služeb třetích stran jako jsou např. TransferWise, Revolut či Monese. Po přijetí první platby je váš účet aktivován a peníze jsou zainvestovány. Detaily k platbě také naleznete v klientské zóně v sekci "Chci vložit peníze".

POPLATKY

Fondee si účtuje roční poplatek ve výši 0.9% z hodnoty vašich investic. Jednou za měsíc se odečte 1/12 ročních poplatků, tedy 0,075 % z hodnoty vašeho portfolia. Při 200 000 Kč tak měsíčně zaplatíte 150 Kč. Měsíční poplatky se vypočítávají z konečné hodnoty portfolia poslední obchodní den v měsíci a jsou strženy na začátku následujícího měsíce.
Veškeré náklady spojené s vaší investicí.
Až v momentě, kdy s Fondee podepíšete smlouvu, zašlete peníze a ty jsou zainvestovány. Do té doby nic neplatíte.
Zhruba 2 % z hodnoty vašeho portfolia jsou v peněžních prostředcích, ze kterých se poplatky strhnou.
Fondee platíte 0,9 % ročně. K tomu se platí také poplatky za ETFka ve vašem portfoliu. Ty přímo nevidíte, jelikož jsou již zahrnuty ve výkonnosti ETF fondů. Lze je dohledat v tzv. Klíčových informacích pro investora (KIID). Tyto informace jsou pro každé ETF volně dostupné v klientské zóně.
Poplatky jsou u každého portfolia trochu jiné, v průměru 0,15 % ročně. Vždy vám řekneme, kolik činí u vašeho portfolia.
Při nákupu ETF, jako u jakéhokoli jiného obchodovatelného aktiva, zaplatí obchodník část tzv. spreadu. To je rozdíl mezi kotovanou nákupní a prodejní cenou. Zde záleží na konkrétní situaci na trhu a frekvenci obchodování a rebalancování. Odhadujeme však, že na roční bázi v % z vašeho portfolia je tento poplatek minimální (méně než 0,05 %).

BEZPEČNOST

U našeho prověřeného brokera. Pokud by se s Fondee cokoliv stalo, vy o svoje peníze a investice nepřijdete.
Vaše peníze jsou uloženy u právně oddělené entity, takže k nim Fondee nemá přímý přístup. I v případě našeho krachu tak peníze neztratíte.
Nastává stejná situace, jako při ukončení činnosti Fondee. Peníze jsou u právně oddělené entity, takže se k nim jako věřitelé snadno dostanete. Navíc máte v tomto případě také nárok na náhradu za majetek, který vám od brokera nemohl být vydán z důvodů přímo souvisejících s jeho finanční situací, a to až do výše až 20 000 EUR.

KLIENTSKÁ ZÓNA

Po dokončení registrace a zaslání první platby získáte přístup do klientské zóny. Zde uvidíte aktuální hodnotu vašeho portfolia, jeho geografické složení a složení z konkrétních ETF a jejich Klíčové informace pro investory. V sekci Historie uvidíte historický vývoj hodnoty portfolia po dnech a detaily k obchodování. Můžete si zde také změnit typ portfolia nebo frekvenci zasílání emailových výpisů z účtu.
Vaše nové vklady zpracujeme druhý pracovní den po jejich přijetí. Požadavky k výběru či ke změně typu portfolia lze zadávat do 9:00 hodin obchodního dne.
Odměnu Vám připíšeme v první polovině následujícího měsíce. Částka se po připsání na investiční účet převede do EUR, hodnota v CZK zobrazená v klientské zóně se proto může nepatrně lišit od částky uvedené v nabídce.

UZAVŘENÍ ÚČTU

Pokyn k prodeji můžete dát kdykoli, pokud právě neprobíhá obchodování. Prodej investic zajistíme nejbližší další obchodní den, případně i v den zadání, pokud je výběr zadán do 9:00. Peníze vám následně pošleme na účet (bankovní převod obvykle trvá jeden až dva dny).
Ne, investice můžete prodat zdarma.
Na váš primární účet, ze kterého jste nám peníze poslali.

DANĚ

Vaše příjmy z investování s Fondee podléhají dani z příjmů. Je však možné, že v závislosti na velikosti Vaší investice nebudete muset zdaňovat nic, jelikož mohou být Vaše příjmy od daně osvobozeny, případně se vejdete pod limit pro povinné podání daňového přiznání. Vaše příjmy z investování s Fondee se rozlišují na příjmy z prodeje ETF, příjmy z držby ETF (různé druhy dividend a úroků) a případné příležitostné příjmy z bonusů za doporučení klienta. Příjmy jsou zdanitelnými již v okamžiku připsání na Váš investiční účet. Okamžik výběru prostředků na Váš soukromý účet nehraje roli.
Fondee se maximálně snaží klientům usnadnit práci s daňovým přiznáním. Každoročně připravujeme daňové podklady, které obsahují daňový výpis a vzor vyplněného daňového přiznání, který obsahuje skutečné hodnoty z investování pro každého klienta.
Pokud je investování Vaší soukromou činností (nevložili jste ETF do Vašeho obchodního majetku v rámci podnikání), budete zahrnovat prodeje ETF mezi ostatní příjmy podle §10 ZDP jako příjmy z prodeje cenných papírů (mezi něž ETF patří). Může se Vás týkat osvobození od daně, pokud Vaše celkové příjmy z veškerých prodaných cenných papírů nepřesahují v daném kalendářním roce částku 100.000,-. Pozor, jedná se o hranici příjmů, nikoliv dosaženého zisku! Sčítáte tedy prodejní ceny veškerých Vámi prodaných cenných papírů (nejen z investování s Fondee) v kalendářním roce. Další osvobození připadá v úvahu, pokud cenné papíry držíte od nákupu po prodej déle než 3 roky. Pokud je splněna podmínka pro osvobození, příjmy z prodejů ETF se nezdaňují. Do daňového přiznání vůbec nevstupují. Pokud naopak překročíte limit pro osvobození, týká se Vás povinnost podat daňové přiznání. Budete ovšem zdaňovat příjmy z prodejů cenných papírů ponížené o výdaje na jejich dosažení (souhrn jejich nákupních cen a poplatků). Celkový výsledek ale ztrátou být nesmí (lze uznat výdaje pouze do výše příjmů).
Příjmy z držby ETF (jde například o dividendy, kupónové výnosy/úroky a výnosy/úroky z fondů peněžního trhu) jsou kapitálovým příjmem podle §8 ZDP, proti kterému nelze uplatnit žádný výdaj. Většina druhů kapitálových příjmů podléhá srážkové dani.
Podání daňového přiznání v papírové formě má lhůtu 3 měsíce po konci zdaňovacího období, což znamená první pracovní den v dubnu, tj. pro přiznání za rok 2020 to bude 1. dubna 2021. Pokud ovšem máte zřízenu datovou schránku ze zákona nebo povinnost mít ověřenou závěrku auditorem, podat přiznání v papírové formě nesmíte. Novinkou od zdaňovacího období 2020 je možnost prodloužené lhůty pro podání přiznání v případě, že bude podáno elektronickou formou. Daňové přiznání podávané elektronicky tak může mít prodlouženou lhůtu na 4 měsíce po konci zdaňovacího období, což znamená první pracovní den v květnu, tj. pro přiznání za rok 2020 to bude 3. května 2021. Delší lhůta, a to 6 měsíců (respektive první pracovní den v červenci), je i pro případ, kdy za Vás podá přiznání daňový poradce (nebo když máte povinný audit). Pro přiznání za rok 2020 připadá lhůta na 1. července 2021.
Elektronicky se daňové přiznání podává v xml formátu. Nelze tedy pouze vyplnit formulář, podepsat, naskenovat a poslat datovou schránkou. K tvorbě xml souboru můžete využít například interaktivní daňový tiskopis dostupný na webu Finanční správy. Xml soubor lze též vytvořit na Daňovém portále Finanční správy v aplikaci EPO (Elektronická podání pro Finanční správu). Výsledný xml soubor se odesílá vždy do datové schránky příslušného Finančního úřadu. Odeslání může proběhnout z Vaší datové schránky, nebo přes Daňový portál Finanční správy v aplikaci EPO. Nově lze elektronické daňové přiznání podat prostřednictvím portálu mojedane.cz (DIS+), do kterého se přihlásíte prostřednictvím e-identity, datové schránky či přidělenými přihlašovacími údaji z Finanční správy. Do DIS+ můžete nahrát xml soubor vygenerovaný z interaktivního formuláře, případně doplnit elektronický formulář předvyplněný Vašimi osobními údaji (jste přesměrováni do EPO).

Nenašli jste odpověď na své otázky?

Děkujeme za váš dotaz, brzy se vám ozveme!